Your browser does not support JavaScript!
國立臺北科技大學東校區宿舍
寢室Room
床鋪規格-約192*95cm
備有桌燈
每間房間備有冷氣(須買冷氣卡每張500元)
每學期住宿費 9900元

一舍房間